top of page

Juridische ondersteuning: wat kost dat?

We brengen u graag op de hoogte van onze tarieven. De vergoeding van een advocaat bestaat uit kosten en erelonen.

Kosten van ons advocatenkantoor

Onder kosten verstaan we de uitgaven van een advocaat die nodig waren in het belang van uw zaak. Hieronder vallen onder andere griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van brieven, akten en verplaatsingen.

Wat zijn de variabele kantoorkosten?

  • Opening van het dossier: € 75 

  • Briefwisseling: € 11 per pagina

  • Aangetekend schrijven: € 15

  • Kopie: € 0.50 per stuk

  • Procedurestukken: € 9 per pagina

  • Verplaatsingen: € 0.65 per kilometer

Erelonen van ons advocatenkantoor

Erelonen omvatten de vergoeding voor de prestaties van de advocaat. De erelonen worden berekend op een van de volgende manieren:

  • Per tijdseenheid

  • Aan de hand van een vast bedrag

Ons uurloon varieert tussen € 100 en € 150 per uur, afhankelijk van de aard van uw zaak.

Voor we starten met een dossier kijken we samen met u welke methode het best bij uw wensen en situatie past.

Voorziet uw verzekering in de terugbetaling van de kosten en erelonen van een advocaat? Samen gaan we na of u eventueel recht hebt op rechtsbijstand. Of misschien komt u in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke pro Deo-tweedelijnsbijstand.

Hierbij neemt de overheid onze erelonen en kosten voor haar rekening. Indien u net boven de pro Deo inkomensgrenzen valt, controleren we of er sprake is van het BJB+ systeem. U betaalt dan slechts een ereloon van € 75 per uur. Voor meer informatie en de voorwaarden hiervoor, kunt u terecht op de website http://www.balieleuven.be.

Het verloop van betalingen

Na betaling van een eerste provisie wordt uw zaak geactiveerd. Tijdens het verloop van de procedure ontvangt u tussentijdse staten zodat u steeds het overzicht kan bewaren. Bij het afsluiten van uw dossier ontvangt u een eindfactuur met de kosten en erelonen.

Onze vermelde prijzen zijn exclusief btw. Sinds 1 januari 2014 zijn de kosten en erelonen van advocaten onderhevig aan btw, waardoor we verplicht 21% btw aanrekenen op onze diensten.

Hebt u een openstaand saldo? Na een schriftelijke aanmaning tot betaling van de kosten en erelonen, en bij gebrek aan terecht bevonden protest, bent u verplicht om op het openstaande saldo rente te betalen. Deze is gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

Onze beroepsaansprakelijkheid is gedekt via de Balie van Leuven. De maximale dekking bedraagt, behoudens vergissing, € 1.250.000.000 per schadegeval. Voor meer informatie kan u terecht op secretariaat@balieleuven.be.

Hebt u klachten of opmerkingen? We bespreken deze graag samen met u en gaan op zoek naar een oplossing. U kan eveneens terecht bij de Stafhouder van de Orde der Advocaten op het Smoldersplein 5 te 3000 Leuven.

bottom of page